Deelnemende zorginstellingen

 

Rendiz

If you can dream it, you can do it

rendizMet deze visie biedt Rendiz werkervaringstrajecten aan. Bij deze trajecten worden mensen die zijn uitgevallen op de arbeidsmarkt geprikkeld om het beste in zichzelf naar boven te halen en met een open blik de mogelijkheden op het gebied van werk te bekijken. Door deel te nemen aan deze trajecten wordt weer arbeidsritme opgebouwd en gewerkt aan de werknemersvaardigheden. Daarnaast worden coachgesprekken gevoerd die er vooral op gericht zijn de belemmeringen t.a.v. werk om te zetten in uitdagingen.

 

Vivian Kersten, Rendiz:

De Bekkerie biedt mensen een uitstekende gelegenheid om hun vaardigheden te oefenen en deel te nemen aan de maatschappij. Juist doordat de organisatie is opgebouwd door mensen met ieder zijn eigen achtergrond krijg je een mooie mix: een afspiegeling van de maatschappij. Het biedt mensen kansen om zich te ontwikkelen.

 

 

Website Rendiz: www.rendiz.nl

 

Dichterbij

dichterbij

Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten. We helpen hen met het nastreven van hun dromen, want dromen geven richting aan persoonlijke groei. We zorgen voor de middelen, relaties en begeleiding die de cliënt nodig heeft om met vertrouwen uitdagingen tegemoet te treden. En creëren

zo kansen om voldoening te halen uit het dagelijks leven.

 

Medewerkers van Dichterbij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking bij het ontplooien van hun eigen mogelijkheden en het ontdekken van de wereld om zich heen. Ze grijpen de kans om – met vakmanschap en intuïtie – aan te sluiten op de individuele vragen van elke cliënt. Door de ontplooiing van haar medewerkers aan te moedigen, reikt Dichterbij voortdurend naar een hogere kwaliteit van dienstverlening. Je kunt alleen het beste van jezelf geven, als je het beste van jezelf kunt worden.

 

Dichterbij streeft actief naar een ongedeelde maatschappij, waaraan mensen met een verstandelijke beperking vrij en volwaardig deelnemen. We stimuleren de samenleving om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en te benutten. Door randvoorwaarden voor ontmoetingen te scheppen, nodigt Dichterbij iedereen uit om samen het volle leven te vieren.

Dichterbij stelt haar ambities hoog in de overtuiging dat wie het ultieme nastreeft, het hoogst haalbare kan realiseren.

 

Dichterbij is actief in de lokale samenleving, zowel in Noord-Limburg, Oost-Brabant als Zuid-Gelderland. Steeds zijn we op zoek naar partners, die met ons willen werken aan emancipatie en inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. 

Kijk ook op www.dichterbij.nl

 

Wauw speciaal voor jou

Kinderen met een beperking lopen in de praktijk vaak - letterlijk en figuurlijk - tegen drempels aan op het gebied van vrijetijdsbesteding. Wij vinden dat de mogelijkheden van het kind centraal moeten staan en niet zijn of haar beperking. Kijk eens op www.wauwspeciaalvoorjou.nl voor het aanbod.